brandblussers-online

Startbewijs.nl

  Brandblussers-online
Donderdag, 23 maart 2017 

Advertenties

Advertenties

Bezoek ook eens

- Echt Gratis Dating

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRANDBLUSSERS ONLINE


BRANDBLUSSERS ONLINE

-BRANDBLUSSERS ONLINE-Een gebouwbrand kan schade en slachtoffers tot gevolg hebben. Brandbeveiliging dient om een beginnende brand tijdig te signaleren en naar de brandweer door te melden. Om downtime binnen bedrijven te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met erkende goedkope brandblussers.

INSTRUCTIEBORD POEDER


INSTRUCTIEBORD POEDER

-BRANDBLUSSERS ONLINE- De vierkante rode brandblusser bordjes zijn volgens wettelijk voorschrift verplicht. Deze brandblusser instructie picto grammen ook. Op deze ID pictogrammen staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

2 LITER SCHUIMBLUSSER


2 LITER SCHUIMBLUSSER

-BRANDBLUSSERS ONLINE-Een schuimblusser is simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor.

INSTRUCTIEBORD SCHUIM


INSTRUCTIEBORD SCHUIM

-BRANDBLUSSERS ONLINE-De vierkante rode brandblusser bordjes zijn volgens wettelijk voorschrift verplicht. Deze brandblusser instructie picto grammen ook. Op deze ID pictogrammen staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BRANDBLUSDEKEN


BRANDBLUSDEKEN

BRANDBLUSSERS ONLINE- Met een branddeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan, barbecuebrand, papier- en prullenbak branden.
 

BRANDBLUSSERS ONLINE KOPEN | BRANDBLUSSER

Brandblussers online. Brandblussers online kopen. Erkende brandblussers online bestellen. Welke brandblussers zijn voorgeschreven? Schuim brandblussers voor blussen brand in woning of bedrijf. Poeder brandblussers voor blussen brand buiten. Brandblusser om elektriciteitbrand te blussen zijn Co2 brandblussers. Schuimblussers en poederblussers onderhoudsvrij in webshop brandblussers kopen? Veilig per IDeal betalen. Webshop voordelige brandblussers. Behalve onderhoudsvrije brandblussers in de webshop ook erkende sprayblussers. Brandblusser offerte? Neem gerust contact op. Wij helpen u brandblusser onderhoud kosten besparen.

BRANDBLUSSER | THUIS


BRANDBLUSSER | THUIS

-BRANDBLUSSERS ONLINE-Brandblusser thuis en woning. Temp.: -5C tot max. +60C. Onderhoudsvrije brandblusser. Schuim: rating 5A-13B-15F. Universele sprayblusser voor caravans, auto, keuken, boot, schuur, camper, opslag, schuur, winkel, kantoor, enz. Erkende brandblusser voor het veilig blussen van een frituurpan brand. Universele blusser geschikt voor het blussen van een brand in de brandklassen A (=vaste stoffen), B (=vloeibare stoffen), F (=vet en olie).

SPRAYBLUSSER WERKING


SPRAYBLUSSER WERKING

-BRANDBLUSSERS ONLINE- De sprayblusser blust met AFFF schuim. Dit schuim bedekt de brand met een sluitende film laag zodat nieuw zuurstof de brand niet kan binnendringen.

SPRAYBLUSSER | MILIEU


SPRAYBLUSSER | MILIEU

-BRANDBLUSSERS ONLINE- Spraybus brandblussers zijn zeer duurzaam want de aluminium bus en blusstof zijn te recyclen. De blusstof is zelfs ongevaarlijk en daardoor heel geschikt om personen te blussen. Dit kan vanaf een veilige afstand omdat de worpafstand 3.50 meter is.

BRANDBLUSSER MONTAGE


BRANDBLUSSER MONTAGE

SCHUIMBLUSSER 6 LITER OP 1 METER VANAF DE VLOER

KEUKENBRAND BLUSSEN


KEUKENBRAND BLUSSEN

-BRANDBLUSSERS ONLINE- Een keukenbrandblusser is geschikt voor het blussen op elektrische apparatuur zoals broodrooster, oven, afzuigkap, frituurpan,vlam in de pan, enz.

BRANDKLASSE A


BRANDKLASSE A

-BRANDBLUSSERS ONLINE-Brandklasse A op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van diverse vaste stoffen als hout, papier, textiel.

BRANDBLUSSER WONING


BRANDBLUSSER WONING

-BRANDBLUSSERS ONLINE-Brandblussers voor woningen. Zorg dat er in uw woning een brandblusser is. Hou deze gebruiksklaar en laat de brandblusser keuren. Plaats brandblussers in huis op een snel bereikbare plaats. De meeste woningbranden zijn te blussen met water. Echter voor sommige woningbranden heeft u een poederblusser of schuim blusser nodig of een blusdeken. Het plaatsen van rookmelders in uw woning is prima echter met een brandblusser kunt u voor u en uw familie een vluchtweg naar buiten maken.

CE | BRANDBLUSSERS


CE | BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS ONLINE-CE markering brandblusser. De CE-markering die ook op een brandblusser wordt vermeldt geeft aan dat de brandblusser voldoet aan de binnen de (EU) Europese Unie geldende regels.

BRANDBLUSSER BORD


BRANDBLUSSER BORD

-BRANDBLUSSERS ONLINE-Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet dan mag u het pictogram ook in de nabijheid van de brandblusser plaatsen.

BRANDKLASSE C


BRANDKLASSE C

-BRANDBLUSSERS ONLINE-Brandklasse c op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van gassen, zoals butaan, propaan en aardgas. Koolzuurgas brandblussers en poederbrandblussers.

BLUSSYSTEEM VOOR ICT


BLUSSYSTEEM VOOR ICT

-BRANDBLUSSERS ONLINE-Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity.
 

Poll


Poll

Heeft u Co2 brandblussers in de ICT ruimte ?

ja, nl ...
nee, nl ...
anders, nl ...
- Bekijk resultaten

CO2 BRANDBLUSSER 5 KG


CO2 BRANDBLUSSER 5 KG

-BRANDBLUSSERS ONLINE- Brandblusser computerruimte. Co2 brandblussers hebben een zwarte expansiekoker aan het uiteinde van de slang. CO2 brandblussers zijn het meest geschikt voor het blussen van elektriciteitsbranden. Volgens overheid voorschrift gelden Co2 brandblussers als aanvullende brandblusmiddelen naast 6 kg poederblussers of 6 liter schuimblussers. Blustijd Co2 brandblusser 30 seconden. Erkende Co2 brandblusser.

RIJKSTYPEKEUR OVERHEID


RIJKSTYPEKEUR OVERHEID

-BRANDBLUSSERS ONLINE-Om in Nederland een brand blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Ned. Rijkstypekeur vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven op het etiket van schuimblussers.

6 LITER SCHUIMBLUSSER


6 LITER SCHUIMBLUSSER

-BRANDBLUSSERS ONLINE-13A-113B schuimblusser 6 liter. Een sproeischuimblusser is gevuld met water en schuim vormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking en afkoeling. Binnen bedrijven, kantoren en winkels vinden sproeischuimblussers hun toepassing die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die zelfs niet elektrisch geleidend is. Het mengen van lucht geeft een langere blustijd. Door de langere blustijd is een sproeischuimblusser de beste brandblusser voor: kantoor, winkel, opslag, magazijn, enz.

BLUSRATING UITLEG


BLUSRATING UITLEG

-BRANDBLUSSERS ONLINE- De blusrating van een 6 liter schuimblusser 13A-113B. Wat houdt blusrating in ? De rating van schuimblussers wordt altijd op het etiket vermeldt. De blusrating van een 6 liter schuimblusser bestaat uit een getal gevolgd door het type brand (klasse A en B) waar de schuimblusser voor ontworpen is. De A blusrating van een 6 ltr schuimblusser is 13A. De 13A rating wordt behaald door het uitvoeren van een blustest op een brandende rechthoekige stapel blokjes van 1.30 meter. De 113B rating wordt behaald door het uitvoeren van een blustest middels een vloeistof brand in een bak met 1/3 water en 2/3 heptaan. De 6 ltr schuim blusser is geschikt voor het blussen van een brand klasse B brand van max. 113 liter.

INSTRUCTIEBORD CO2


INSTRUCTIEBORD CO2

-BRANDBLUSSERS ONLINE-Brandblusser instructie bord. Naast de wettelijke verplichte rode vierkante brandblussers pictogrammen zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

CO2 BRANDBLUSSER 2 KG


CO2 BRANDBLUSSER 2 KG

-BRANDBLUSSERS ONLINE- CO2 blusser voor het blussen van elektrische apparaten en vloeistofbranden. Blussen geschiedt doordat CO2 blusgas zuurstof verdringt. Erkende Co2 blusser. Blustijd 15 seconden. Co2 blusser handig voor in huis. Geschikt voor het blussen van een elektriciteitsbrand.

BRANDKLASSE B


BRANDKLASSE B

-BRANDBLUSSERS ONLINE- Brandklasse B op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen als olie, benzine, vetten, enz.
 

Zoeken


Sociale mediaTijd

OFFERTE BRANDBLUSSERS


OFFERTE BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS ONLINE-

CONTACT


CONTACT

-BRANDBLUSSERS ONLINE-

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS ONLINE- Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende brandblussers (Co2) 5 meter.

ADVIES BRANDBLUSSERS


ADVIES BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS ONLINE-

6 KILO POEDERBLUSSER


6 KILO POEDERBLUSSER

-BRANDBLUSSERS ONLINE- Poederblusser 6 kilo 34A-233B. De blussende werking van een poederblusser berust op negatieve katalyse. Langere blustijd en hoge bluskracht. De beste brandblusser voor buiten.

BRANDKLASSE F


BRANDKLASSE F

-BRANDBLUSSERS ONLINE- Brandklasse F op brandblussers vermeldt geeft aan dat deze draagbare brandblussers geschikt zijn voor het blussen van zeer hete olin en vetten als frituurpan branden. Vet of ook wel keukenbrandblussers.

INSTRUCTIEBORD VETBLUSSER


INSTRUCTIEBORD VETBLUSSER

-BRANDBLUSSERS ONLINE- Naast de standaard verplichte pictogrammen zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BRANDKLASSE E


BRANDKLASSE E

-BRANDBLUSSERS ONLINE- De brandklasse E is afgeschaft. Eerder elektriteit brandklasse. Een elektriciteitsbrand brand niet uit zichzelf. Hiervoor is een hulp brandstof nodig. Blussen van elektriciteitsbranden dient met een CO2 brandblusser of *schuim brandblusser ( *tot 1000 volt ) te geschieden.

NEN | BRANDBLUSSERS


NEN | BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS ONLINE-
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 33
 Links 104
Door brandblussers-online i.s.m startbewijs.nl